Grünenthal uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience, offer personalized content and improve its services. We use analytics scripts which set tracking cookies. More details and information can be found in our Data Privacy Statement – please refer to this to adjust your settings for website analytics tracking (e.g. enable/disable). By closing this window you agree to our standard Terms of Use.

I'm ok with this

;

Vahvuute­mme:
Tuottee­mme

Grünenthalin tavoitteena on tuottaa todellista hyötyä potilaille, joiden lääketieteellisessä hoidossa on puutteita. Uskomme, että potilaiden kuunteleminen on avain sellaisten innovatiivisten kivunhoitotapojen kehittämiseen, joilla on suurin vaikutus potilaan kannalta tärkeimpiin lopputuloksiin ja elämänlaatuun.